Komitet Naukowy

Przewodniczący 

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak

Członkowie 

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Kloc

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kwiatkowski

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz

Prof. nadzw. dr hab. med. Tomasz Mazurek

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Janusz Płomiński

prof. dr hab. n. med. Leszek Romanowski

prof. dr hab. n. med. Jan Skowroński

Prof. dr hab. n. med. Maciej Tęsiorowski

Prof. dr hab. n. med. Daniel Zarzycki

Dr n. med. Jerzy Białecki