Program

12:00–13:30   Rejestracja i uczestników i powitalny poczęstunek

13:30–14:00   Otwarcie konferencji i wręczenie wyróżnień

14:00–14:15   Profesor Konrad Biesalski (1868–1930) twórca nowoczesnej opieki ortopedyczno-rehabilitacyjnej nad dziećmi niepełnosprawnymi | Prof. dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski

14:15–14:40   50 lat działalności Oddziału Ortopedyczno-Urazowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie | Mariusz Siergiej   

14:40–15:00   Przerwa na kawę

 

15:00–16:20   Sesja I

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak, prof. dr hab. n. med. Wojciech Kloc,
prof. dr hab. n. med. Maciej Tęsiorowski

15:00–15:15   Wskazania i przeciwwskazania do leczenia operacyjnego złamań kręgosłupa  doświadczenia własne | Damian Deresiewicz, Michał Szewczuk  

15:15–15:30   Balans strzałkowy kręgosłupa. Prawda czy mit? | Artur Makowski, Bartosz Mamiński   

15:30–15:45   Krytyczna ocena leczenia złamań miednicy – doświadczenia własne |
Damian Deresiewicz, Michał Szewczuk

15:45–16:00   Rola czynników genetycznych w procesie obluzowania protez stawu biodrowego i kolanowego | Roman Grzybowski, Janusz Płomiński, Elżbieta Kostyra, Anna Cieślińska,
Ewa Fiedorowicz  

16:00–16:20   Dyskusja:  Panel ekspertów

 

16:20–16:40  Przerwa na kawę

 

16:40–19:00  Sesja II

Prowadzący:  prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kwiatkowski, prof. dr hab. n. med. Jan Skowroński,
dr n. med. Jerzy Białecki

16:40–16:55   Rozwój metod leczenia złamań rozwojem powikłań | Bartosz Mamiński, Artur Makowski, Zygmunt Martynowski 

16:55–17:10   Przyczyny zaburzenia zrostu kości piszczelowej – mechanika czy biologia |
Zygmunt Martynowski, Robert Surus

17:10–18:05   Radiologiczne wskaźniki oceny posturalnej chorych po protezoplastyce stawu biodrowego | Wojciech Remiszewski, Roman Grzybowski, Marek Szwabowicz 

18:05–18:20   Ewolucja endoprotezoplastyk stawu biodrowego. Najlepsza protezą jest… |
Wojciech Remiszewski, Michał Szewczuk  

18:20–18:35   Miejscowe stosowanie gentamycyny a oporność drobnoustrojów | Beata Mączyńska

18:35–18:50   STIMULAN w leczeniu infekcji okołoimplantowych. Przegląd publikacji

18:50–19:10   Dyskusja: Panel ekspertów

19:1020:00    Warsztaty firmowe 

20:00    Kolacja