OrganizatorzyKlinika Ortopedii, Traumatologii i Chirurgii Kręgosłupa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie


Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie