Sponsorzy

Wystawcy

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w konferencji „Nowe techniki – nowe i stare powikłania w ortopedii
i traumatologii narządu ruchu”
, która odbędzie się w dniu 4 stycznia 2020 roku.

Medisfera Sp. z o.o.
ul. Adama Branickiego 14/7
02-972 Warszawa

Tel. +48 502 646 723
e-mail: biuro@medisfera.pl